Forløb

– se hele kørekortets forløb
 • Køreskolens indehaver er kørelærer Bjarne Hostrup Rasmussen.
 • Køreskolen lægger vægt på, at undervisningen foregår individuelt tilpasset den enkelte elev, samt at undervisningen bliver så intensiv som mulig.
 • Teoriundervisningen foregår i hold med max. 10-12 deltagere, i eget teorilokale på adressen Horupsgade 21, 6270 Tønder.
 • Kursusstart: som regel tirsdag eller torsdag i hver påbegyndt måned.
 • Teorikursuset er et aftenkursus. Dette afholdes 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 21.00. Der gennemgås 4 teorilektioner pr. aften.
 • Teorikursuset varer 4-5 uger og afsluttes med kontrollerende prøve.
 • Køreprøven afsluttes hurtigst muligt efter bestået teoriprøve. Dog skal eleven være i besiddelse af den fornødne kørerutine, til egenhændig, at færdes sikkert i trafikken uden at være til fare for andre, og dermed være rede til at bestå køreprøven.
 • Undervisningen i kørsel tilpasses i videst mulig omfang i forbindelse med f.eks. skole og arbejde.
 • Lektionslængde: Teori: 45 min. Bane: 45 min. Bil/vej: 45 min. K øreteknik: ca. 4 timer
 • Køreskolen tilbyder også undervisning til Kategori B Erhverv (taxa) og Traktor og genopfrisknings- og rutinelektioner.
 • Kørselen foregår i VW Golf.

10 + 7 =