Førstehjælp

– Førstehjælpskurser – tilmeld dig og red liv!

Fra 1. oktober 2006 skal alle, som erhverver kørekort første gang gennemgå et 7 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Dansk Kørelærer-Union, ASF Dansk Folkehjælp har derfor taget intiativ til følgende hjemmeside, hvor alle, som skal have et kørekort, kan tilmelde sig et lovbestemt førstehjælpskursus.

Alle skal, forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådant førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis.

Husk at tilmelde dig!

Husk at tilmelde dig i god tid inden du ansøger eller gør det hurtigst muligt, og du er sikker på at du ikke risikerer ventetid når du skal op til køreprøven.

Datoer og tilmelding

Du kan tilmelde dig og se hvornår kurser starter på kursusbevis.dk. Se førstehjælpskurser på Kursusbevis.dk.